Usuario - - Acceso de usuarios
Domingo - 18.Febrero.2018

FEAGA
Actividades
BOLETÍN INFORMATIVO FEAGA
CONVENIOS
Noticias sobre los Autónomos
             leis Para o Autónomo
Enlaces de Interés
Obxectivos
Ofertas para Asociados Autónomos
Emprego
Ofertas de Cursos
Servicios para autonomos en Galicia
GALERIA
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
FEMAGA LUGO 2018
FEDERACION GALEGA DE COMERCIO
PROPUESTAS FEAGA 2015
FEIRAS DE MOSTRAS
LA HORA DEL AUTÓNOMO
PÁGINA 13. LA HORA DEL AUTÓNOMO
LIBER ESTUDIO JURÍDICO
Programa de radio
PORTAL DO COMERCIANTE GALEGO
SÍGUENOS EN FACEBOOK
Estás en: MEMORIAS FEAGA

ultima hora 650x130

MEMORIA 2009

ver las estadisticas del contenido enviar a un amigo

A Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA) constitúese no ano 1993, co obxectivo de protexer os dereitos das traballadoras e traballadores autónomos, así como desenvolver, potenciar e concienciar coa súa presenza dentro do colectivo social, unha maior equiparación cos seus homólogos europeos.

FEAGA é unha organización sen ánimo de lucro, formada por Asociacións de Traballadores, Pequenas e Medianas Empresas e Comerciantes. Presta servizos aos asociados en materia de asesoramento, formación, soporte á creación de empresas, etc. Realiza xornadas informativas, congresos, seminarios, organiza unha feira anual multisectorial e edita varios números ao ano da súa revista “L@sAutónom@s”. A Federación de Autónomos de Galicia está integrada en CAYPE (Confederación de Autónomos e Profesionais de España), da cal é membro fundador e participa directamente en proxectos estatais, así como en mesas de debate e negociación estables. De feito, no mes pasado de maio a xunta directiva de CAYPE acudiu á aprobación da Lei do Estatuto do Traballo Autónomo, como unha das sete organizacións homologadas polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.A Federación atópase nunha fase de negociación na posible incorporación na UEAPME (Unión Europea do Artesanado e Pequena e Mediana Empresa), coa que xa colaborou na realización da Conferencia Basell por SMEs: “O futuro do acceso á información por parte das Pemes”.Ao igual que fixeron outras organizacións, a Federación de Autónomos de Galicia solicitou a nivel Autonómico e CAYPE a nivel do Estado, a incorporación ao Consello Económico e Social, con voz e voto.En Galicia, FEAGA é membro do Observatorio Galego dos empresarios individuais, profesionais e traballadores autónomos (OBGA) con tres membros no Pleno e representantes nos cinco Grupos de Traballo constituídos no seu seo.A Federación de Autónomos de Galicia ten catro árbitros activos nas Xuntas arbitrais de Consumo, dentro do Instituto Galego de Consumo, e participou no ano 2008 na decisión de máis de 250 reclamacións de Consumo.FEAGA está integrada por máis de 50 asociacións sectoriais e comarcais, que representan no seu conxunto a máis de 17.000 autónomos de toda Galicia.

Organizacións propias:

Asociación de Comerciantes e Autónomos de Galicia
Asociación de Comerciantes e Autónomos de A Coruña
Asociación de Comerciantes e Autónomos de Lugo
Asociación de Comerciantes e Autónomos de Ferrol
Asociación de Comerciantes e Autónomos de Mugardos y Comarca
Asociación de Comerciantes e Autónomos de Pontevedra
Asociación de Autónomos de Ourense
Asociación de Mulleres Profesionais e autónomas de Galicia- AMPAGA

Organizacións Integradas:

Asociación de Comerciantes e Autónomos Eumeses
Área Comercial Zona Monumental de Pontevedra.
Centro Comercial Urban Torre de Hércules.
Centro Comercial Urban Rúa Barcelona
Asociación de Empresarios "El Agra Comercial".
Asociación Provincial de Empresarias de Pontevedra.
Área Comercial Oza.
Federación de Areas Comerciales de La Coruña.
Asociación de Comerciantes, Industriales y Autónomos de Viveiro.
Asociación Gallega de Empresa y Dirección.
Asociación Provincial de Palilleiras de A Coruña.
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña.
Asociación de Profesionales e Empresarios "Ría De Muros".
Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Estética de Lugo.
Asociación Provincial de Empresarios de Autónomos de Ourense
Asociación de Empresarios de Peluquerías de La Coruña
Federación Nacional de Asociaciones de Receptores de Loterías y Apuestas del Estado
Fundación Comarca de Ordes
Asociación de Empresarios Iniciativa Empresarial del Noroeste
Asociación de Comerciantes Concello de Malpica
Asociación Euroforo Empresarial
Organización de Artesanos de España

Organizaciones Asociadas

Asociación de Autotaxis de A Coruña
Asociación de Comerciantes de Ferrol (ACOF)
Asociación de Empresarios de la Comarca de Melide (ASETEM)
Asociación de Autónomos de Carral
Asociación de Empresarios da Comarca de Arzua (AECA)
Colegio de Agentes Comerciales de A Coruña
Federación Nacional de Asociaciones de Receptores de Loterías y Apuestas del Estado
Asociación Provincial de Fornerios e Artesans de Bergondo (APROFAR)
Agrupación Única de Vendedores Ambulantes Autónomos de la provincia de A Coruña
Federación Gallega de Empresarios del Mueble
Asociación Profesionales de Vendedores de Prensa, Revistas y Publicaciones da Provincia de A Coruña
Federación Gallega de Gimnasios
Federación Gallega de Centros de Enseñanza
Asociación Galega de Artesans 
Asociación Profesional Independientes de Receptores de Apuestas  L.A.E. de A Coruña
Asociación Provincial de Industriales Electricistas de A Coruña (ASINEC)
Asociación de Comerciantes e Empresarios da Rua de Petin
Asociación de Comerciantes de Ferrol y Comarca
Asociación de Comerciantes de Lugo
Asociación de Comerciantes e Empresarios de Maceda (Ourense)
Asociación de Empresarios de Mos (Pontevedra)
Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo
Asociación boirense de empresarios (ABE)
Asociación de empresarios de Sada e As Mariñas
Asociación Galega de Apicultores
Asociación de Comerciantes de Ponteareas
Centro Comercial Aberto de Monforte de Lemos
Asociación de Comerciantes Estrela de Marín
Centro Comercial Aberto de Carballo
Centro Comercial Aberto Noia Histórica
Asociación de Empresarios de Vimianzo (ASEMVI)
Redestable (Red Española de Turismo Accesible)
Fundación Fuertes
Asociación Musical Gallega
Ateneo "Santa Cecilia de Marín"
Padroado de Mareantes de San Miguel
Fundacion Luso-Galaica
Asociación de Empresarios Porto do Son
Asociación de Empresarios Vila de Cruces
Asociación para a Formación Continua e Iniciativas Empresariais do Baixo Miño

 

A Federación de Autónomos de Galicia continuou durante o ano 2009 co seu plan de expansión, modernización e consolidación, co fin de achegarse aínda máis aos autónomos, alí onde se atopen, vertebrar a sociedade, aumentar o seu persoal para ter presenza en toda a xeografía galega. Así, dispón ata o momento de 4 oficinas propias con persoal Técnico e Directivo para dar servizo a todos os asociados e ao público en xeral.

INFRAESTRUCTURA:

FEAGA dispón de cinco centros en: A Coruña, Lugo, Vigo, Ferrol e Ourense. Desde Febreiro de 2002 a Federación de Autónomos de Galicia ocupa novas oficinas na rúa Sinforiano López, 55 baixo da Coruña, dotadas dun maior espazo e que conta coas máis avanzadas tecnoloxías.

Un dos principais obxectivos da Federación de Autónomos de Galicia desde os seus inicios foi manter informado puntualmente aos seus asociados e aos autónomos en xeral. Xa que logo, durante os últimos anos levou a cabo unha renovación da súa páxina web www.feaga.org , no que se refere ao deseño e contidos, que conta cunha ligazón ao Servizo de Apoio ao Autónomo , co que colaboraroa estreitamente, co fin de converterse nunha ferramenta importante para o autónomo.

A Federación de Autónomos considera necesario adaptarse aos cambios e apostar polas Novas Tecnoloxías da Información  xa que está a realizar un esforzo para que os autónomos dispoñan das ferramentas de xestión máis avanzadas aos mellores custos.

RECURSOS HUMANOS:

Equipo técnico que compón a Federación de Autónomos de Galicia:

PERSONAL PROPIO                                                                      2009
Dirección e Administración                                                              4
Departamento de Formación e Emprego                                     1
Gabinete de Prensa                                                                          1
Gabinete Xurídico e Técnico                                                             2
Persoal Administrativo                                                                       4
TOTAL                                                                                                  12


SERVIZOS:

Gabinete Xurídico e Técnico:

En todas as nosas oficinas, persoalmente, por teléfono ou utilizando as Novas Tecnoloxías, os nosos asesores atenderon máis de 6.500 consultas de tipo Xurídico e Técnico, ademais de tramitar axudas e subvencións, elaborar recursos, xestionar micro créditos, etc…

Cabe destacar que desde a entrada en vigor da Lei do Estatuto do Traballo Autónomo, as consultas aumentaron considerabelmente con respecto ao ano anterior. Tamén se contabilizaron moitas consultas con respecto aos dereitos dos autónomos economicamente dependentes, xubilacións, baixas por incapacidade, etc…

Departamento de Estudos e Publicacións

No 2009 a Federación de Autónomos de Galicia editou 3 números da revista “@sAutónom@s” cunha tirada de 15.000 exemplares cada unha, distribuídas por toda Galicia e España.
Por outra beira, elaboramos un libro conmemorativo da Gala do Autónomo que tivo lugar o 12 de febreiro de 2009 no Colón Caixa Galicia de A Coruña.

Asemade, FEAGA publicou durante o 2009 un libro memoria da entidade, no que se recolle as actividades levadas a cabo na súa andadura.

Axencia de Emprego

A Federación de Autónomos de Galicia instaura na cidade de Ferrol a súa propia Axencia de Emprego, a cuxo fronte está unha Técnico de Emprego, que desde xaneiro de 2004 realiza as súas funcións na comarca de Ferrolterra como elemento dinamizador e xerador de novas actividades, mediante a prospección de recursos ociosos e de proxectos empresariais de promoción económica: a difusión e estímulo de potenciais oportunidades de creación de actividades entre desempregados, promotores, emprendedores e institucións colaboradoras; o acompañamento no inicio de proxectos empresariais, asesorando sobre unha posible viabilidade técnica, económica e financeira; e o soporte aos promotores nas primeiras etapas da empresa.

A través da Axencia de Emprego, FEAGA presta un importantísimo servizo de apoio e asesoramento a emprendedores.

Servizo Galego de Colocación:

A nosa Asociación ten a condición de Centro Colaborador do Servizo Público de Emprego de Galicia, outorgada pola Consellería de Traballo, facilitando a contratación de desempregados por parte daqueles Autónomos, Empresas que desexen contratar empregados.

Ademais dispoñemos dun orientador laboral que mantén entrevistas personalizadas cos demandantes de emprego.

Por último, a través da nosa axencia de emprego prestamos un importantísimo servizo de apoio e asesoramento a emprendedores.

Publicacións:

En 2009, a Federación de Autónomos de Galicia editou 3 números da Revista Informativa "@s Autónom@s" cunha tirada de 15.000 exemplares cada unha, distribuidas por Galicia e España, a través da nosa Confederación, CAYPE.

FEIRAS E EVENTOS

Desde fai xa dezaséis anos, a Federación de Autónomos de Galicia vén celebrando a tradicional Feira de Mostras dous Autónomos de Galicia (FEMAGA)

Do 4 ao 8 de decembro do pasado ano celebrouse a XVI Feira dos Autónomos, FEMAGA 2009, que superou as expectativas da organización ao recibir máis de 65.000 persoas no recinto feiral ExpoCoruña

O equipo técnico e comercial de FEAGA xa se atopa traballando na próxima edición da Feira de Mostras dos Autónomos de Galicia. FEMAGA 2010, que terá lugar en ExpoCoruña en decembro de 2010.

Como é habitual, a Federación de Autónomos de Galicia tamén estivo presente noutras feiras, como Vigo Feria, FIMO (Ferrol), Franquiatlántico (tamén en Vigo) ou a Multisectorial de Vimianzo.

Durante o 2009 FEAGA continuou coa labor divulgativa do Estatuto do Traballo Autónomo, en colaboración coa Dirección Xeral de Promoción de Emprego, mediante xornadas informativas, Ademais de todos estes eventos, a Federación de Autónomos de Galicia continuou cunha serie de Relacións Institucionais, a través da asistencia a numerosos actos, Xornadas, Congresos e Seminarios desenvolvidos por outras organizacións, participando como relatores ou simplemente como asistentes.

RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

Así mesmo a directiva de FEAGA mantivo durante o 2009 numerosas entrevistas e reunións con autoridades, institucións e outras entidades asociativas e empresariais, buscando puntos de encontro e fórmulas de colaboración de interese para os nosos asociados.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Froito destes encontros van xurdindo unha serie de convenios de colaboración con entidades de diferentes ámbitos, que nos permiten ofrecer aos nosos asociados unha serie de servizos financeiros, sanitarios e tecnolóxicos cunhas condicións moi vantaxosas.

Actualmente en FEAGA mantéñense convenios con Sanitas, Telefónica, Fundación Ronsel, Banco de Galicia, R Cable, ING-Nationale Nederlanden, Caixa Geral, Banco Sabadell, Banco Galego, Santander, Unirasa, Grupo Femxa, Agestic, Caixa Galicia, Euroquality, Caixa Galicia,  Fundación Fuertes, Fundación Fedys y Afammer.

EXPERIENCIA

 

 

 

Grazas ao desenvolvemento destes plans de formación, FEAGA non só está logrando ofrecer un apoio importante a todos os traballadores e traballadoras do sector, senón que está realizando, a maiores dos seus servizos habituais, un labor de consolidación e extensión dunha cultura de formación en toda Galicia.

FEAGA COA PRENSA
 
Desde o Departamento de Comunicación de FEAGA estamos en contacto directo coa prensa local e rexional, aos que informamos puntualmente das novedades e acciones que leva a cabo a Federación.

 


a. Estudios realizados

− Informe: “LOS AUTÓNOMOS Y LA FORMACIÓN EN GALICIA”
o Entidad encargada del desarrollo del estudio: Área 3 Consultores
o Entidad solicitante: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA)
o Periodo de ejecución: año 2003

− PROGRAMA DE FORMACIÓN Y APOYO A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS
o Entidad encargada del desarrollo del estudio: Área 3 Consultores
o Entidad solicitante: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA)
o Periodo de ejecución: año 2004

− GUÍA DE RECURSOS PARA MUJERES AUTÓNOMAS Y EMPRESARIAS
o Entidad encargada del desarrollo del estudio: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA).
o Entidades colaboradoras: Servicio Gallego de Igualdad y Excma. Diputación Provincial de A Coruña.
o Periodo de ejecución: año 2005

− PROYECTO DE ACCIÓN COMPLEMENTARIA Y DE ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN DE ÁMBITO AUTONÓMICO (GALICIA): EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA DADA A LOS EMPRESARIOS Y PROFESIONALES AUTÓNOMOS EN GALICIA.
o Entidad otorgante: Consellería de Traballo. Xunta de Galicia.
o Entidad solicitante: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA)
o Entidad encargada del desarrollo de la Acción Complementaria: Femxa Formación, S.L.
o Periodo de Ejecución: 2005-2006

− PROYECTO “AUTÓNOMOS ON LINE”.
o Entidad otorgante: Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE)
o Entidad solicitante: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA)
o Periodo de Ejecución: 2006-2007

− ANÁLISIS DE CAMPO SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN Y LA CULTURA ECOLÓGICAMENTE RESPONSABLE DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA GALLEGA.
o Entidad otorgante: Consellería de Medioambiente, Xunta de Galicia.
o Entidad solicitante: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA)
o Periodo de Ejecución: 2006

− LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES. ESTUDIO SOBRE PRÁCTICAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE GALICIA.
o Entidad otorgante: Consellería de Innovación e Industria, Xunta de Galicia.
o Entidad solicitante: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA)
o Periodo de Ejecución: 2006

- ESTUDIO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO EN LA CA DE GALICIA.
o Entidad otorgante: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, Secretaría Xeral da Igualdade, Xunta de Galicia.
o Entidad solicitante: Asociación de Autónomos de Galicia.
o Período de Ejecución: 2008

- ESTUDIO DE SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN GALICIA.
o Entidad otorgante: Consellería de Traballo, Xunta de Galicia.
o Entidad solicitante: Federación de Autónomos de Galicia.
o Período de Ejecución: 2008

b. Formación impartida

Desde el año 2002, nuestras Aulas de Formación desarrolan una labor formativa basada en el impulso de la Sociedad de la Información, tratando de acercar a los Autónomos las Nuevas Tecnologías.

Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
09/01/2009 ir arriba

Novedades
INFORME SOBRE COTIZACIONES 2018
TJUE Prohíbe Descanso Fin de Semana en el Vehículo
Proyecto Real Decreto Bolsas de Plástico
Información nova convocatoria de axudas para a modernización de empresas en zonas rurais
NOVEDADES LEY DE AUTÓNOMOS EN 2018
Lo + visto
FERIA DE MUESTRAS DE A CORUÑA- FEMAGA 2013
Modelos Reclamación contra Compañías Eléctricas
PRESTACION POR DESEMPLEO PARA AUTONOMOS
Creado con
GestionMax
CENTRO DEMOSTRADOR TIC DE GALICIA   novidades   contacto   política privacidad   Protección de datos   buscador   ayuda   mapa web   
Federación de Autónomos de Galicia - CIF. V-15.440.639 | Rúa Costa da Unión, 3 - 1º D - 15005 A Coruña (Galicia). - Tlf.:881 250 312 - 646 840 607
Produce i latina software, s.l. - iLatina