Usuario - - Acceso de usuarios
Martes - 16.Agosto.2022

FEAGA
Actividades
BOLETÍN INFORMATIVO FEAGA
CONVENIOS
Noticias sobre los Autónomos
Axudas Axudas
Legislación que afecta a Los Autónomos
Noticias de Prensa
             leis Para o Autónomo
Enlaces de Interés
Obxectivos
Ofertas para Asociados Autónomos
Emprego
Ofertas de Cursos
Servicios para autonomos en Galicia
GALERIA
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
FERIA DE MUESTRAS DE LUGO 2018
FEDERACION GALEGA DE COMERCIO
PROPUESTAS FEAGA 2015
LA HORA DEL AUTÓNOMO
PÁGINA 13. LA HORA DEL AUTÓNOMO
LIBER ESTUDIO JURÍDICO
XXVI FERIA DE MUESTRAS Y AUTÓNOMOS DE A CORUÑA
PORTAL DO COMERCIANTE GALEGO
SÍGUENOS EN FACEBOOK
Estás en: Noticias > Axudas

ultima hora 650x130

AXUDA PROX. CREACIÓN EMPRESAS OU INVESTIMENTOS EN EMPRESAS XOVES PROMOVIDAS POR NOVOS EMPRENDEDORES

ver las estadisticas del contenido enviar a un amigo

Vense de publicar no DOGA de 8 de abril a resolución de 30 de marzo de 2010 que aproba as bases reguladoras das axudas do IGAPE aos proxectos de creación de PEMES promovidas por novos emprendedores e financiadas polo FEDER.

OBXETIVO

Fomentar a aparición de proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas xoves promovidas por novos emprendedores.

BENEFICIARIOS

Pequenas e medianas empresas segundo a definición da Comisión Europea, que exerzan ou teñan intención de exercer a súa actividade económica en Galicia baixo calquera forma de persoa xurídica de obxecto mercantil e que, ademais, cumpran os seguintes requisitos:

a)Que o seu capital se atope maioritariamente participado pola suma das participacións de persoas físicas que non estean acometendo outras actividades económicas por conta propia á data de presentación da solicitude e das achegas de entidades de capital risco e investidores privados adscritos a unha rede asimilable ás coñecidas como redes de business-angels. Para estes efectos, cando unha persoa no momento da solicitude figure de alta no RETA ou detente unha participación igual ou superior ao 20% noutra sociedade mercantil, considerarase que non cumpre esta condición.  Así mesmo, cando da documentación e datos que consten no expediente, se observase que se produce continuidade empresarial, por baixa recente nunha actividade que é igual ou moi similar á que se propón como nova, ou por razóns que permiten concluír unha continuidade de empresa pre-existente, poderase denegar motivadamente a axuda.

b)A participación no capital da empresa de persoas, físicas ou xurídicas, que si estean desenvolvendo outras actividades económicas á data de solicitude, non poderá exceder conxuntamente do 40%.  Que polo menos unha das persoas físicas participante no capital e sen outra actividade económica por conta propia á data de solicitude, teña unha dedicación plena ao proxecto, non podendo desempeñar outra actividade por conta allea durante o período de vixencia.

 c)No caso de estar constituída a sociedade que propón o proxecto, tanto a súa data de constitución como a súa data de alta censual non poderán ter unha antigüidade superior a 1 ano no momento da solicitude de axuda.

 d) Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira exenta de calquera tipo de apoio público de polo menos un 25% do seu importe, sexa mediante recursos propios ou mediante financiamento externo.

SECTORES

Están excluídas das axudas as seguintes actividades segundo o Regulamento (CE) nº 800/2008 (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008):

a) As actividades de produción primaria dos produtos agrarios e as actividades nos sectores da pesca e da acuicultura:

• CNAE 09: Divisións 01, 02, 03 e 05 (todos os grupos e clases)

 • CNAE 09: Grupo 10.2 (todas as clases)

b) O sector da industria siderúrxica :

 • CNAE 09: Grupos 24.1, 24.2 e 24.3 (todas as clases) e clases 24.51, 24.52

c) O sector de fibras sintéticas conforme a definición que recolle o anexo II das directrices comunitarias sobre as axudas de estado de finalidade rexional para o período 2007-2013 (2006/C 54/08).

 d) O sector do carbón e do aceiro:

 • CNAE 09: División 05 (todos os grupos e clases)

e) O sector da construción naval:

 • CNAE 09: Clase 30.11

- Nos subsectores de Hostalería, Restauración e Hospedaxe, únicamente serán subvencionables as actividades de restaurantes de 2 ou máis garfos, e de hoteis de 3 estrelas ou superiores.

  REQUISITOS

Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas xoves promovidas por novos emprendedores para a ampliación do seu novo establecemento que cumpran os seguintes requisitos:

a) Cumpran o establecido nestas bases para obter a condición de  beneficiario.

b) Presenten un custo subvencionable superior a 50.000 euros e non superior a 1.500.000 euros que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión; se o custo subvencionable resultase superior a 1.500.000 euros, o Igape reduciría a base subvencionada a esta cantidade.

c) Sexan viables técnica, económica e financeiramente e respectuosa cos requerimentos medioambientais.

d) Non teñan comenzado antes da presentación da solicitude de axuda.

PRAZO

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia; no caso de coincidir en sábado ou día inhábil en Santiago de Compostela, o prazo comezará o día hábil seguinte; e rematará o 30 de novembro de 2011 ou no intre do esgotamento do crédito orzamentario.

DOGA 8 abril 2010 (bases reguladoras)

IGAPE( RE-EMPRENDE 2010)

CORRECCIÓN DE ERROS (DOGA 19-04-2010)

Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
08/04/2010 ir arriba

Novedades
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
SOLICITUD DE APOYO
Información Programa Bono energía pyme
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA.
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
Lo + visto
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL INDEFINIDO
FERIA DE MUESTRAS DE A CORUÑA- FEMAGA 2013
Modelos Reclamación contra Compañías Eléctricas
Creado con
GestionMax
CENTRO DEMOSTRADOR TIC DE GALICIA   novidades   contacto   política privacidad   Protección de datos   buscador   ayuda   mapa web   
Federación de Autónomos de Galicia - CIF. V-15.440.639 | Avenida Fisterra, 27, 1º, Dcha. 15142 – ARTEIXO (A CORUÑA) - Tlf.:881 250 312 - 646 840 607
Produce i latina software, s.l. - iLatina