Usuario - - Acceso de usuarios
Jueves - 30.Marzo.2023

FEAGA
Actividades
BOLETÍN INFORMATIVO FEAGA
CONVENIOS
Noticias sobre los Autónomos
             leis Para o Autónomo
Enlaces de Interés
Obxectivos
Ofertas para Asociados Autónomos
Emprego
Ofertas de Cursos
Servicios para autonomos en Galicia
GALERIA
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
FERIA DE MUESTRAS DE LUGO 2018
FEDERACION GALEGA DE COMERCIO
PROPUESTAS FEAGA 2015
LA HORA DEL AUTÓNOMO
PÁGINA 13. LA HORA DEL AUTÓNOMO
LIBER ESTUDIO JURÍDICO
XXVI FERIA DE MUESTRAS Y AUTÓNOMOS DE A CORUÑA
PORTAL DO COMERCIANTE GALEGO
SÍGUENOS EN FACEBOOK
Estás en: MEMORIAS FEAGA

ultima hora 650x130

MEMORIA 2010

ver las estadisticas del contenido enviar a un amigo

A Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA) constitúese no ano 1993, co obxectivo de protexer os dereitos das traballadoras e traballadores autónomos, así como desenvolver, potenciar e concienciar coa súa presenza dentro do colectivo social, unha maior equiparación cos seus homólogos europeos.

FEAGA é unha organización sen ánimo de lucro, formada por Asociacións de Traballadores, Pequenas e Medianas Empresas e Comerciantes. Presta servizos aos asociados en materia de asesoramento, formación, soporte á creación de empresas, etc. Realiza xornadas informativas, congresos, seminarios, organiza unha feira anual multisectorial e edita varios números ao ano da súa revista “L@sAutónom@s”. A Federación de Autónomos de Galicia está integrada en CAYPE (Confederación de Autónomos e Profesionais de España), da cal é membro fundador e participa directamente en proxectos estatais, así como en mesas de debate e negociación estables. De feito, no mes pasado de maio a xunta directiva de CAYPE acudiu á aprobación da Lei do Estatuto do Traballo Autónomo, como unha das sete organizacións homologadas polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.A Federación atópase nunha fase de negociación na posible incorporación na UEAPME (Unión Europea do Artesanado e Pequena e Mediana Empresa), coa que xa colaborou na realización da Conferencia Basell por SMEs: “O futuro do acceso á información por parte das Pemes”.Ao igual que fixeron outras organizacións, a Federación de Autónomos de Galicia solicitou a nivel Autonómico e CAYPE a nivel do Estado, a incorporación ao Consello Económico e Social, con voz e voto.En Galicia, FEAGA é membro do Observatorio Galego dos empresarios individuais, profesionais e traballadores autónomos (OBGA) con tres membros no Pleno e representantes nos cinco Grupos de Traballo constituídos no seu seo.A Federación de Autónomos de Galicia ten catro árbitros activos nas Xuntas arbitrais de Consumo, dentro do Instituto Galego de Consumo, e participou no ano 2008 na decisión de máis de 250 reclamacións de Consumo.FEAGA está integrada por máis de 50 asociacións sectoriais e comarcais, que representan no seu conxunto a máis de 17.000 autónomos de toda Galicia.

Organizacións propias:

Asociación de Comerciantes e Autónomos de Galicia
Asociación de Comerciantes e Autónomos de A Coruña
Asociación de Comerciantes e Autónomos de Lugo
Asociación de Comerciantes e Autónomos de Ferrol
Asociación de Comerciantes e Autónomos de Mugardos y Comarca
Asociación de Comerciantes e Autónomos de Pontevedra
Asociación de Autónomos de Ourense
Asociación de Mulleres Profesionais e autónomas de Galicia- AMPAGA

 

  

 Organizacións Integradas:

- Asociación de Comerciantes e Autónomos Eumeses

- Área Comercial Zona Monumental de Pontevedra.

- Centro Comercial Urbán Torre de Hércules.

- Centro Comercial Urbán Rúa Barcelona

- Asociación de Empresarios "O Agra Comercial".

- Asociación Provincial de Empresarias de Pontevedra.

- Área Comercial Oza.

- Federación de Areas Comerciais Da Coruña.

- Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Viveiro.

- Asociación Galega de Empresa e Dirección.

- Asociación Provincial de Palilleiras da Coruña.

 - Asociación Provincial de Empresarios de Hostalaría da Coruña.

- Asociación de Profesionais e Empresarios "Ría De Muros".

- Asociación Provincial de Empresarios de Peiteado e Estética de Lugo.

- Asociación Provincial de Empresarios de Autónomos de Ourense

- Asociación de Empresarios de Salóns de peiteado Da Coruña

- Federación Nacional de Asociacións de Receptores de Lotarías e Apostas do Estado

- Fundación Bisbarra de Ordes

-  Asociación de Empresarios Iniciativa Empresarial do Noroeste

- Asociación de Comerciantes Concello de Malpica

- Asociación Euroforo Empresarial

- Organización de Artesáns de España

 

 Organizacións Asociadas:

- Asociación de Autotaxis da Coruña

- Asociación Empresarial de Valedorras (AEVA)

-Asociación de Comerciantes de Ferrol (ACOF)

- Asociación de Empresarios de la Comarca de Melide (ASETEM)-         

- Asociación de Autónomos de Carral

- Asociación de Empresarios da Comarca de Arzúa (AECA)

- Colexio de Axentes Comerciais de A Coruña

- Federación Nacional de Asociacións de Receptores de Loterías e Apostas del Estado.

- Asociación Provincial de Forneiros e Artesáns de Bergondo (APROFAR)

- Agrupación Única de Vendedores Ambulantes Autónomos de la provincia de A Coruña

- Federación Gallega de Empresarios do Moble

- Asociación Profesionais de Vendedores de Prensa, Revistas e Publicacións da Provincia de A Coruña

- Federación Galega de Ximnasios

- Federación Galega de Centros de Ensinanza

- Asociación Galega de Artesáns 

- Asociación Profesional Independentes de Receptores de Apostas  L.A.E. de A Coruña

- Asociación Provincial de Industriais Electricistas de A Coruña (ASINEC)

- Asociación de Comerciantes e Empresarios da Rúa de Petín

- Asociación de Comerciantes de Ferrol e Comarca

- Asociación de Comerciantes de Lugo

- Asociación de Comerciantes e Empresarios de Maceda (Ourense)

- Asociación de Empresarios de Mos (Pontevedra)

- Asociación de Comerciantes, Industriais, Servicios e Autónomos de Ribadeo

- Asociación boirense de empresarios (ABE)

- Asociación de empresarios de Sada e As Mariñas

- Asociación Galega de Apicultores

- Asociación de Comerciantes de Ponteareas

- Centro Comercial Aberto de Monforte de Lemos

- Asociación de Comerciantes Estrela de Marín

- Centro Comercial Aberto de Carballo

- Centro Comercial Aberto Noia Histórica

- Asociación de Empresarios de Vimianzo (ASEMVI)

- Redestable (Rede Española de Turismo Accesible)

- Fundación Fortes

- Asociación Musical Galega

- Ateneo "Santa Cecilia de Marín"

- Padroado de Mareantes de San Miguel

- Fundación Luso-Galaica

- Asociación de Empresarios Porto do Son

- Asociación de Empresarios Vila de Cruces

-Asociación para a Formación Continua e Iniciativas Empresariais do Baixo

Miño

 

 

A Federación de Autónomos de Galicia continuou durante o ano 2010 co seu plan de expansión, modernización e consolidación, co fin de achegarse aínda máis aos autónomos, alí onde se atopen, vertebrar a sociedade, aumentar o seu persoal para ter presenza en toda a xeografía galega. Así, dispón ata o momento de 6 oficinas propias con persoal Técnico e Directivo para dar servizo a todos os asociados e ao público en xeral.

 

INFRAESTRUCTURA

 FEAGA dispón de seis centros en: A Coruña, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ourense e Ferrol. Dende Febreiro de 2002, a Federación de Autónomos de Galicia ocupa novas oficinas na rúa Sinforiano López, 55, baixo, da Coruña, dotadas dun maior espazo e que conta coas máis avanzadas tecnoloxías.

 
Un dos principais obxectivos da Federación de Autónomos de Galicia dende os seus inicios, foi manter informados puntualmente os seus asociados e os autónomos en xeral. É por iso que durante os últimos anos levamos a cabo a renovación da nosa páxina web:www.feaga.org, no que se refire ao deseño e aos contidos, que conta cun enlace ao servizo de Apoio ao Autónomo co que colaboramos estreitamente, co fin de que se converta nunha ferramenta importante para os autónomos.
 
A Federación de Autónomos de Galicia considera necesario adaptarse aos cambios e apostar polas Novas Tecnoloxías da Información; e por iso está a realizar un esforzo para que os Autónomos dispoñan das ferramentas de xestión máis avanzadas aos mellores custos.
 
  
 RECURSOS HUMÁNS
 
 
El equipo técnico que compón la Federación de Autónomos de Galicia:

 

PERSOAL ANO   2010
Dirección e administración 4
Departamento de Formación e Emprego 1
Gabinete de prensa 1
Gabinete Xurídico e técnico 2
Persoal Administrativo 4
TOTAL 12

 

 

 SERVIZOS

 

a. Axencia de Emprego:
 
 
A Federación de Autónomos de Galicia instaura na cidade de FERROL a súa propia AXENCIA DE EMPREGO, a cuxa fronte está unha Técnico de Emprego que dende xaneiro de 2004 realiza as súas funcións na bisbarra de Ferrolterra como elemento dinamizador e xerador de novas actividades, mediante a prospección de recursos ociosos e de proxectos empresariais de promoción económica. A difusión e estímulo de potenciais oportunidades de negocio entre desempregados, promotores, emprendedores e institucións colaboradoras; o acompañamento no inicio de proxectos empresariais - asesorando sobre unha posible viabilidade técnica, económica e financeira - e o apoio aos promotores nas primeiras etapas da empresa.
A través da Axencia de Emprego, FEAGA presta un importante servizo de apoio e asesoramento a emprendedores.
 
b. Gabinete Xurídico e Técnico
 
 
En todas as Oficinas, persoalmente, por teléfono ou utilizando as Novas Tecnoloxías, os Asesores atenderon máis de 7.500 consultas de tipo Xurídico e Técnico, ademais de tramitar axudas e subvencións, elaborar recursos, xestionar micro créditos, etc.
 
Dende a entrada en vigor da Lei do Estatuto do Traballo Autónomo, as consultas aumentaron considerablemente.
 
c. Servizo Galego de Colocación
 
A nosa Asociación ten a condición de Centro Colaborador do Servizo Público de Emprego de Galicia, outorgada pola antiga Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais - hoxe Consellería de Traballo e Benestar - da Xunta de Galicia; e facilita a contratación das persoas desempregadas por parte daqueles autónomos e empresas que desexen contratar persoal.
 
Dispoñemos dun Orientador Laboral que mantén entrevistas personalizadas cos demandantes de emprego.
 
  
d. Departamento de Estudos e Publicacións
 
En 2010, a Federación de Autónomos de Galicia editou 3 números da Revista Informativa "L@s Autónom@s" cunha tirada de 15.000 exemplares cada unha, distribuídas por toda Galicia e España, a través da nosa Confederación, CAYPE.
 
Por outra parte, elaboramos un libro conmemorativo da Gala do Autónomo da provincia de Lugo que tivo lugar o 30 de Abril de 2010, no Pazo de Feiras e congresos de Lugo, e un libro conmemorativo da Gala do Día das Asociacións que tivo lugar o 8 de decembro de 2009, en Expocoruña.
 
Ademais, FEAGA publicou durante o 2010 un Libro-Memoria, no que se recollen as actividades desenvolvidas dende a data en que se constituíu a entidade.
 
e. Convenios
 
Dentro do apartado de Relacións Institucionais, dende FEAGA fomentamos a firma de Convenios de Colaboración con Empresas e Institucións das que poidan derivarse beneficios para os Asociados en productos e servizos.
 
Actualmente en FEAGA mantéñense convenios con:
 ARESA-MUTUA MADRILEÑA, TELEFÓNICA, FUNDACIÓN RONSEL; BANCO DE GALICIA, R CABLE;INGNATIONALE NEDERLANDEN; CAIXA GALICIA, BANCO SABADELL; BANCO GALEGO; GRUPO FEMXA, AGESTIC;EUROQUALITY, CAIXA GERAL; FUNDACIÓN FORTES; FUNDACIÓNFEDYS, AFAMMER; BANCO SANTANDER, AZETANET, ASISA;AUDITOR; PREVILABOR.
 
f. P.A.I.M.E.G.A
 
 
A federación de autónomos de Galicia dispón dun servizo de Asesoramento a Mulleres Emprendedoras Galegas, no que se asesora on line, ás mulleres emprendedoras para facilitalos a posta en marcha da súa idea empresarial e a todas as autónomas galegas que teñan algunha dúbida (legal, fiscal, etc...) en relación coa actividade que están a desenvolver; este servizo créase na segunda metade do ano 2010.

 

 EXPERIENCIA

 Estudos realizados

 

§         Informe: "OS AUTÓNOMOS E A FORMACIÓN EN GALICIA"
-        Entidade encargada do desenvolvemento do estudo: Área 3 Consultores
-        Entidade solicitante: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA)
-        Período de execución: ano 2003
 
§         PROGRAMA DE FORMACIÓN E APOIO ÁS MULLERES EMPRENDEDORAS
-        Entidade encargada do desenvolvemento do estudo: Área 3 Consultores
-        Entidade solicitante: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA)
-        Período de execución: ano 2004
 
§         GUÍA DE RECURSOS PARA MULLERES AUTÓNOMAS E EMPRESARIAS
-        Entidade encargada do desenvolvemento do estudo: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA).
-        Entidades colaboradoras: Servizo Galego de Igualdade e Excelentísima Deputación Provincial da Coruña.
-        Período de execución: ano 2005
 
§         PROXECTO DE ACCIÓN COMPLEMENTARIA E DE ACOMPAÑAMENTO Á FORMACIÓN DE ÁMBITO AUTONÓMICO (GALICIA): AVALIACIÓN DA FORMACIÓN CONTINUA DADA AOS EMPRESARIOS E PROFESIONAIS AUTÓNOMOS EN GALICIA
-        Entidade outorgante: Consellería de Traballo. Xunta de Galicia.
-        Entidade solicitante: Federación de Autónomos de Galica(FEAGA)
-        Entidade encargada do desenvolvemento da Acción Complementaria: Femxa Formación, S.L.
-        Período de Execución: 2005-2006
 
§         PROXECTO "AUTÓNOMOS ON LINE"
-        Entidade outorgante: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
-        Entidade solicitante: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA)
-        Período de Execución: 2006-2007
 
§         ANÁLISE DE CAMPO SOBRE A SENSIBILIZACIÓN E A CULTURA ECOLOXICAMENTE RESPONSABLE DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA
-        Entidade outorgante: Consellería de Medioambiente, Xunta de Galicia.
-        Entidade solicitante: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA)
-        Período de Execución: 2006
 
§         A XESTIÓN DA DIVERSIDADE COMO ESTRATEXIA PARA O AUMENTO DA CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES. ESTUDO SOBRE PRÁCTICAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS DE GALICIA
-        Entidade outorgante: Consellería de Innovación e Industria,Xunta de Galicia.
-        Entidade solicitante: Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA)
-        Período de Execución: 2006
 
§         ESTUDO SOBRE A INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NOS SERVIZOS DE ASESORAMENTO A EMPRENDEDORES/ÁS NA CA DE GALICIA
-        Entidade outorgante: Vicepresidencia dá Igualdade e do Benestar, Secretaría Xeral dá Igualdade, Xunta de Galicia.
-        Entidade solicitante: Asociación de Autónomos de Galicia.
-        Período de Execución: 2008
 
§         ESTUDO DIAGNÓSTICO DOS AUTÓNOMOS DA PROVINCIA DACORUÑA
-        Período de Execución: 2009-2010
 
§         ESTUDO DIAGNÓSTICO DOS AUTÓNOMOS DA PROVINCIA DE LUGO
-        Período de Execución: 2009-2010
 
§         ESTUDO DIAGNÓSTICO DOS AUTÓNOMOS DA PROVINCIA DEPONTEVEDRA
-        Período de Execución: 2009-2010
 
§         ESTUDO DIAGNÓSTICO DOS AUTÓNOMOS DA PROVINCIA DE OURENSE
-        Período de Execución: 2009-2010

Aulas de formación

Dende o  ano 2002 a Federación de Autónomos de Galicia organiza aulas de formación e programas formativos para traballadores autónomos.

Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
22/03/2011 ir arriba

Novedades
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
SOLICITUD DE APOYO
Información Programa Bono energía pyme
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA.
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
Lo + visto
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL INDEFINIDO
FERIA DE MUESTRAS DE A CORUÑA- FEMAGA 2013
Modelos Reclamación contra Compañías Eléctricas
Creado con
GestionMax
CENTRO DEMOSTRADOR TIC DE GALICIA   novidades   contacto   política privacidad   Protección de datos   buscador   ayuda   mapa web   
Federación de Autónomos de Galicia - CIF. V-15.440.639 | Avenida Fisterra, 27, 1º, Dcha. 15142 – ARTEIXO (A CORUÑA) - Tlf.:881 250 312 - 646 840 607
Produce i latina software, s.l. - iLatina