Usuario - - Acceso de usuarios
Jueves - 30.Marzo.2023

FEAGA
Actividades
BOLETÍN INFORMATIVO FEAGA
CONVENIOS
Noticias sobre los Autónomos
             leis Para o Autónomo
Enlaces de Interés
Obxectivos
Ofertas para Asociados Autónomos
Emprego
Ofertas de Cursos
Servicios para autonomos en Galicia
GALERIA
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
FERIA DE MUESTRAS DE LUGO 2018
FEDERACION GALEGA DE COMERCIO
PROPUESTAS FEAGA 2015
LA HORA DEL AUTÓNOMO
PÁGINA 13. LA HORA DEL AUTÓNOMO
LIBER ESTUDIO JURÍDICO
XXVI FERIA DE MUESTRAS Y AUTÓNOMOS DE A CORUÑA
PORTAL DO COMERCIANTE GALEGO
SÍGUENOS EN FACEBOOK
Estás en: Obxectivos

ultima hora 650x130

SEGURIDADE SOCIAL PARA OS AUTÓNOMOS

enviar a un amigo

A equiparación do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores Autónomos co Réxime Xeral, en materia de prestacións, é unha demanda unánime e urxentísima. Estas son algunhas das nosas propostas:

1. Dereito de percibi-lo seguro de desemprego para tódolos Autónomos no caso de peche da empresa, establecendo un sistema de cotizacións similar ó dos traballadores por conta allea.

2 Extensión do seguro de desemprego a cónxuxes, ascendentes e descendentes ata o 2º grao, que establezan contratos de traballo co Autónomo e paguen as cotas correspondentes.

3. Extensión das bonificacións nas cotas da Seguridade Social ós contratos de traballo celebrados por un Autónomo co seu cónxuxe ou parente ata o 2º grao.

4. Xubilación anticipada a partir dos 60 anos, nas mesmas condicións establecidas para os traballadores do Réxime Xeral. Neste punto, a última reforma (Lei 47/98, de 23 de decembro, B.O.E. do 29/12/98), vén empeora?la situación anterior ó esixir a aqueles que, sendo Autónomos na actualidade, desexen acceder á xubilación anticipada, que acrediten que unha cuarta parte das cotizacións efectuadas ó longo da súa vida laboral fosen a un réxime que contemple o beneficio da xubilación anticipada. Ata agora abondaba con cotizar un só día a algún deses réximes.
O Réxime de Autónomos non contempla a xubilación anticipada.

5. Consideración da prestación de Incapacidade Temporal como rendemento do traballo, a efectos da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, posto que desta forma tería un tratamento fiscal máis favorable que na súa actual consideración de rendemento empresarial. A prestación de incapacidade temporal que percibe un traballador por conta allea considérase rendemento de traballo e xera o correspondente dereito á deducción prevista por tal concepto.

6. As baixas presentadas fóra do prazo non teñen efectos en materia de prestacións, se ben deben ser ingresadas as cotizacións cos seus correspondentes recargas e sanción correspondente. Solicitamos que a partir do segundo recibo impagado, a Seguridade Social aplique de maneira automática a baixa, absténdose de pasar ó cobro novos recibos, sen prexuízo de que, se a falta de pagamento se debe a motivos distintos ó cese de actividade, o titular poida demostralo e pagar eses recibos fóra de prazo, coas recargas e sancións aplicables.

7. Acceso progresivo ó Réxime de Autónomos para todas aquelas persoas que inician unha actividade, como medida de fomento do emprego: o primeiro ano, exento de cotización; o segundo ano, 30% da Base mínima; o terceiro ano, 60% da base mínima; o cuarto ano, 100% da base mínima.
Posibilidade para tódolos Autónomos de se acoller á COTIZACIÓN A TEMPO PARCIAL, en función das horas realmente traballadas na actividade da que se trate, axustando o seu recibo de Autónomos e, polo tanto, a súa cotización á Seguridade Social ás horas realmente traballadas, igual que ocorre cos traballadores do Réxime Xeral.

8. No Réxime de Autónomos non colle o incremento do 20% da Base Reguladora pola incapacidade permanente total cualificada cando o traballador é maior de 55 anos. Solicitámo?la equiparación co Réxime Xeral neste punto (Aprobado recentemente).

9. Un Autónomo con 65 anos e 15 de cotización percibe unha pensión inferior ó Salario Mínimo Interprofesional. Solicitamos unha modificación no senso de que a pensión mínima no Réxime de Autónomos se equipare ó salario mínimo interprofesional.

Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
10/11/2007 ir arriba
COMENTARIOS añadir comentario
Esta web no se hace responsable de los comentarios escritos por los usuarios. El usuario es responsable y titular de las opiniones vertidas. Si encuentra algún contenido erróneo u ofensivo, por favor, comuníquenoslo mediante el formulario de contacto para que podamos subsanarlo.
ir arriba

Novedades
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
SOLICITUD DE APOYO
Información Programa Bono energía pyme
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA.
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA
Lo + visto
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL INDEFINIDO
FERIA DE MUESTRAS DE A CORUÑA- FEMAGA 2013
Modelos Reclamación contra Compañías Eléctricas
Creado con
GestionMax
CENTRO DEMOSTRADOR TIC DE GALICIA   novidades   contacto   política privacidad   Protección de datos   buscador   ayuda   mapa web   
Federación de Autónomos de Galicia - CIF. V-15.440.639 | Avenida Fisterra, 27, 1º, Dcha. 15142 – ARTEIXO (A CORUÑA) - Tlf.:881 250 312 - 646 840 607
Produce i latina software, s.l. - iLatina